naši poslovi

U srcu našeg poslovanja nalazi se mašinska obrada odvajanjem čestica, oblast u kojoj naši timovi pokazuju vrhunsku kompetenciju.

Naši komadi su dobijeni iz različitih procesa u livnici ili železari, a među materijalima koje koristimo ubrajaju se i aluminijum, nerđajući čelik, kao i mnoge varijante livenog gvožđa (sivi liv, nodularni, legirani : SiMoCr, D5S/NiResist…) U našim proizvodnim procesima koristi se automatizovana oprema, pouzdana i proverena upotrebom različitih metoda kontinuiranog poboljšanja (Lean-Proizvodnja, 5S, Kaizen).

Konsultujte naše ponude za posao ovde