Ovaj veb-sajt je vlasništvo kompanije STREIT GROUPE.

 

Informacije sadržane na ovom veb-sajtu regulisane su francuskim zakonom i date su u izvornom stanju, bez garancije bilo koje vrste, ni esplicitne ni prećutne. Ove informacije mogu sadržati tehničke netačnosti ili štamparske greške. One su neugovorne i podložne promeni bez prethodne najave.

Linkovi ponuđeni na ovom sajtu vode do drugih veb-lokacija. Mada su svi linkovi navedeni u dobroj nameri, njihovo prisustvo na sajtu STREIT Groupe ni na koji način ne može se smatrati promocijom ili preporukom.

Ovi linkovi su navedeni isključivo iz praktičnih razloga, i STREIT Groupe se ne može smatrati odgovornim za sadržaj ili politiku privatnosti drugih sajtova.

Stoga STREIT Groupe ni na koji način neće biti odgovorna za gubitke ili štete nastale iz upotrebe ovih linkova.

Sav sadržaj, stranice, skripta, ikone ili audio snimci ovog sajta ekskluzivno su vlasništvo STREIT Groupe. Zabranjena je bilo kakva proizvodnja, reprodukcija ili predstavljanje ovog sajta, u celosti ili delimično (tekstovi, zvuci ili slike), na bilo kom mediju. Nepoštovanje ove zabrane predstavlja prekršaj koji može uključiti građansku i krivičnu odgovornost falsifikatora.

Strogo je zabranjeno koristiti ili reprodukovati naziv STREIT Groupe ili njegov logo, samostalno ili kombinovano, iz bilo kog razloga, a posebno u reklamne svrhe, bez prethodne pismene saglasnosti STREIT Groupe.

Korisnik ovog sajta je izričito saglasan da STREIT Groupe ni na koji način ne može biti odgovorna za bilo koju posrednu ili neposrednu, materijalnu ili nematerijalnu, ili posebnu štetu, koja je nastala pre svega iz konsultovanja i/ili korišćenja ovog veb-sajta ili drugih sajtova koji su sa njim povezani, kao što je upotreba tekstualnih, zvučnih ili vizuelnih informacija koje se tu mogu prikupiti, a posebno za bilo kakve finansijske ili komercijalne štete, gubitak programa ili podataka u svom informacionom sistemu i drugo.

DIREKTOR PUBLIKACIJE

STREIT Groupe
1486 route de Soye
25340 PAYS DE CLERVAL
Telefon. +33 3 81 90 66 70
SIRET : 41074304100031
RCS : Besançon B 410 743 041

Grafika, razvoj, hosting veb stranica