U nastavku ćete naći regulatorne informacije koje su na raspolaganju akcionarima STREIT MECANIQUE S.A a koje su navedene na tržištu EURONEXT ACCESS PARIS.

Osnovni kapital se sastoji od 633 380 akcija. Većinski akcionar kompanije STREIT MECANIQUE S.A je kompanija STREIT GROUPE SAS, koja poseduje 95,62% akcijskog kapitala.

Preostale akcije drži više od stotinu pojedinačnih akcionara.

DIREKTORI I SASTAV UPRAVNOG ODBORA :

 

Didier BOLLE-REDDAT
Generalni direktor i član upravnog odbora

 

Rémy BARTHELME
Član upravnog odbora

 

Bastien JACQUIER
Član upravnog odbora

Godišnji finansijski izveštaji

Контакт акционара Kontakt akcionara

 

Bertrand COLOMBARO
b.colombaro@groupe-streit.com

Indeks profesionalne ravnopravnosti

Naš indeks profesionalne ravnopravnosti je 88 poena.