U nastavku ćete naći regulatorne informacije koje su na raspolaganju akcionarima STREIT MECANIQUE S.A a koje su navedene na tržištu EURONEXT ACCESS PARIS.

Osnovni kapital se sastoji od 633 380 akcija. Većinski akcionar kompanije STREIT MECANIQUE S.A je kompanija STREIT GROUPE SAS, koja poseduje 95,62% akcijskog kapitala.

Preostale akcije drži više od stotinu pojedinačnih akcionara.

DIREKTORI I SASTAV UPRAVNOG ODBORA :

 

Didier BOLLE-REDDAT
Generalni direktor i član upravnog odbora

 

Rémy BARTHELME
Član upravnog odbora

 

Bastien JACQUIER
Član upravnog odbora

 

Bertrand COLOMBARO
Član upravnog odbora

 

Fabien BRESSAND
Član upravnog odbora

Godišnji finansijski izveštaji

Контакт акционара Kontakt akcionara

 

Bertrand COLOMBARO
b.colombaro@groupe-streit.com

Indeks profesionalne ravnopravnosti

Naš indeks profesionalne ravnopravnosti je 88 poena.