U nastavku ćete naći regulatorne informacije koje su na raspolaganju akcionarima STREIT MECANIQUE S.A a koje su navedene na tržištu EURONEXT ACCESS PARIS.

Osnovni kapital se sastoji od 633 380 akcija. Većinski akcionar kompanije STREIT MECANIQUE S.A je kompanija STREIT GROUPE SAS, koja poseduje 95,62% akcijskog kapitala.

Preostale akcije drži više od stotinu pojedinačnih akcionara.

DIREKTORI I SASTAV UPRAVNOG ODBORA :

Rémy BARTHELME
Generalni direktor i član upravnog odbora

 

Didier BOLLE-REDDAT
Član upravnog odbora

 

Bastien JACQUIER
Član upravnog odbora

 

Godišnji finansijski izveštaji

Kontakt akcionara:

Indeks profesionalne ravnopravnosti

Naš indeks profesionalne ravnopravnosti je 88 poena.